Anëtarësimi në shoqatë
Pagesa për anëtarësinë ne Shoqatë fillon në muajn janar. Shuma është 10 eur për çdo te rritur mbi moshë 18 vjeç. Anëtarësia mund të paguhet ne numrin e llogarinë se shoqatës FI9211733000114309. Anëtarësia ju mundëson pjesëmarrje ne aktivitete dhe festa të organizuare nga Shoqata Bashkimi.

Klikoni këtu për të shkarkuar faturen e antarsis

Anëtarësimi në fondin humanitar për bartjen e kufomave
Për tu anëtarsuar në këtë fond, ju lutemi kontakoni njërin nga anëtaret e kryesisë. Fatura e këti fondi nukë është ajo më lart. Pra nuk është publike në internet. Ky fond ka llogarin e vete bankare. Kjo për arsye se shoqata nuk ka resurse për ta menagjuar këtë fond jasht Varsinais-Suomi (Turku dhe rrethinë).